Borgerserviceskolen er for medarbejdere med borgerkontakt. Vi gennemfører kommunikationskurser i din kommune, og hjælper jer med at betone den positive serviceoplevelse for kommunens borgere.

Bedre dialog - bedre service

At levere positive serviceoplevelser forudsætter medarbejdere, som er dygtige til at kommunikere. Målsætningen er at kunne skabe den gode dialog i øjenhøjde med borgeren, hvor borgeren føler sig lyttet til, forstået, og taget hånd om.

 

Borgerserviceskolens kurser favner både borgerkontakt i telefon, på skrift, og i det fysiske møde i Borgerservice. Der arbejdes teoretisk og praktisk med optimering af borgermødet med fokus på sprog, tale og kropssprog. Vi sætter naturligvis også fokus på de vanskelige samtaler og på mødet med den utilfredse borger.

 

Kursusaktiviteter indeholder både klasseundervisning og praktisk on-the-job training. Den praktiske træning sikrer, at teorien bliver forankret som konkret adfærd i hverdagen. 

Anbefaling fra Fredericia Kommune

Fredericia Kommune har på tværs af afdelinger i Beskæftigelse & Borgerservice, der har meget borgerkontakt brugt Borgerserviceskolen med stort udbytte.

 

Brian Vang kan på en meget konkret og vedkommende måde skabe udvikling af kommunikationskompetencer hos medarbejdere. 

 

Vi har fået ”skræddersyet” et kursus- og træningsforløb, der - med afsæt i velfunderet teori og evidens - giver medarbejderne en fælles værktøjskasse og en handlingsorienteret forståelse for at møde alle borgere venligt, professionelt og i øjenhøjde. 

 

Stoffet formidles inspirerende og veldoseret i materialer, dialog og øvelser.

 

Jesper Suhr Thomsen - Afdelingsleder for Borgerservicecenteret

Stephan Klavsen - Afdelingsleder for Ydelser

Anne Schrøder - Afdelingsleder for Job og Fremskudt Indsats

Anbefaling fra Sønderborg Kommune

Borgerservice i Sønderborg Kommune har gennemført et kompetenceudviklingsforløb faciliteret af Borgerserviceskolen.dk.


3 dages undervisning med veksling mellem teori, øvelser og inddragelse af praksis, samt 1 times observation og tilbagemelding til den enkelte medarbejder har gjort,
at vi har fået genopfrisket det vi vidste, fået ny viden og metoder til at yde endnu bedre service og fået redskaber til at arbejde i læringsgrupper fremadrettet.

 

Brian Vang og Johnny Jensen har begge leveret undervisning i øjenhøjde og formidlet evidensbaseret materiale på en vedkommende måde.
Vi ser kompetenceudviklingen som et 360 graders servicetjek af vores Borgerservice – tak for det.

 

Lene Sloth, teamleder Borgerservice
Henrik Hjortkjær, afdelingsleder Job og Borgerservice

Se flere anbefalinger af Borgerserviceskolen

Det siger vores kunder >>

Kurser og individuel træning i telefonisk kontakt til borgere, kolleger og samarbejdspartnere i kommunen.

Analyse af kvaliteten af kontakten til borgerne i telefonisk kontakt og i det direkte møde med borgerne i kommunens fysiske Borgerservice.

Kurser i konflikthåndtering og vanskelige samtaler med borgere. Lær at kommunikere assertivt med borgerne og at nedtrappe tilspidsede situationer.

Kurser i oplæring af interne trænere i borgerkontakt. Varetag selv den fremadrettede medarbejderudvikling.

Kurser i at aflæse forskellige borgerprofiler og teknikker til at tilpasse kommunikationen mere målrettet den enkelte borger.

Kurser i kropssprog og borgerservice. Lær at anvende kropssproget aktivt for at understøtte den gode serviceoplevelse.

Kontakt

Ønsker du at vide mere, så hører vi gerne fra dig.

Telefon

+45 4275 4414

Adresse

Borupvang 3, 2750 Ballerup

Jeg giver tilladelse til, at Borgerserviceskolen må kontakte mig
hCaptcha