Analyse af borgerkontakt

Vi sætter luppen på kontakten mellem borger og medarbejder

Hvordan er serviceoplevelsen i din kommune?

Borgerserviceskolen hjælper jer med at blive endnu skarpere på kvaliteten i borgerkontakten. Vi analyserer jeres borgerkontakt i telefonen og i det fysiske møde med borgeren, og skaber værdifuld indsigt i jeres styrker og potentielle indsatsområder. Når analysen er gennemført, præsenterer vi erfaringer og resultater, så I enten selv eller med vores hjælp, kan gå i gang med at skabe et endnu bedre setup for kontakten imellem borger og medarbejder.

 

I forbindelse med vores analyse vil vi foretage observationer i jeres Borgerservice, lytte med på telefonisk kontakt til borgerne samt have dialog med medarbejdere og centrale nøglepersoner i jeres Borgerservice.

 

Analysen omfatter disse områder: 

  • Kvalitativ vurdering af medarbejderens kommunikative kompetencer
  • Kropssproget i mødet med borgeren
  • Borgerens oplevelse af service via kvalitativ vurdering og evt. dialog med borgeren
  • Dialog med medarbejderne om de daglige udfordringer
  • Dialog med ledere og chefer på relevante områder


Vi tilpasser analysen efter jeres behov, og vi kan naturligvis både fjerne eller tilføje fokusområder.

Borgerserviceskolens kurser

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Borgerserviceskolen.

Jens Severinsen besvarer dine generelle spørgsmål om kurser, priser og kursusdatoer på telefon +45  4275 4414.

Hvis du har spørgsmål til kursernes indhold, er du også velkommen til at kontakte Borgerserviceskolens undervisere Johnny Jensen (+45 9398 9883) eller Brian Vang (+45 6130 7817).

hCaptcha