Profiltyper i Borgerservice

Kurser i at aflæse og tilpasse kommunikation til den enkelte borger

Kursusindhold

Sådan skaber du den gode kemi i mødet med borgeren

Kontakten med den enkelte borger er en naturlig del af borgerservice. Og indimellem går kontakten med borgeren som en leg, mens det andre gange kan være lidt sværere at få ”god kemi” i samtalen.

 

Det kan være ”måden de siger det på”, deres kropssprog, at de kan virke arrogante eller at de er alt for frembrusende, urimelige, følelsesstyrede eller måske fejlinformerede om deres muligheder eller rettigheder i en given sag.

 

Som medarbejder i borgerservice er det vigtigt, at du kan give alle borgere en positiv serviceoplevelse, uanset hvordan de møder dig. Derfor er det en god ide at kunne se bagom den umiddelbare adfærd, og forstå borgerens profil, motivation og intention. Samtidig er det en fordel, hvis du bliver bevidst om din egen profiltype, fordi det giver dig indsigt i dine styrker og udfordringer i forhold til andre profiltyper.

 

Kurset her lærer dig borgernes typiske profiltyper, og giver dig samtidig redskaber til at skabe en bedre dialog og en endnu bedre serviceoplevelse til de forskellige profiltyper. Du lærer helt konkret:

  • At genkende de 3 grundlæggende profiltyper
  • At spotte deres adfærd og forstå motivationen bag adfærden
  • At forstå deres måde at kommunikere på
  • Din egen profiltypes styrker og faldgruber
  • At gøre borgerne glade og tilfredse
  • At udarbejde din egen do’s and dont’s liste i forhold til de 3 profiltyper

På kurset anvender vi konkrete eksempler fra jeres egen hverdag, og træner kommunikative teknikker, så du får praktisk erfaring til at optimere mødet med borgeren. Vi lærer at spotte de forskellige profiltyper ved at lytte til optagede samtaler og analysere videosekvenser, så du kan overføre din viden direkte til din egen dagligdag.

Borgerserviceskolens kurser

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Borgerserviceskolen.

Jens Severinsen besvarer dine generelle spørgsmål om kurser, priser og kursusdatoer på telefon +45  4275 4414.

Hvis du har spørgsmål til kursernes indhold, er du også velkommen til at kontakte Borgerserviceskolens undervisere Johnny Jensen (+45 9398 9883) eller Brian Vang (+45 6130 7817).

hCaptcha