Mange års erfaring med træning af Borgerservice

Borgerserviceskolen er et strategisk samarbejde mellem Peopleteam og Dialog+. Begge virksomheder har mange års erfaring med at træne borgerservicefunktioner i at skabe positive serviceoplevelser for kommunernes borgere. 

Peopleteam
Når borgerne henvender sig, har de to primære ønsker: At få løst deres henvendelse – og at møde en medarbejder med gode serviceevner.

Peopleteam tilbyder at hjælpe med begge dele – og vi gør det gennem kurser og rådgivning inden for serviceoplevelser og kundeservice.

Vores speciale er praktiske redskaber og håndgribelige metoder, der kan bruges med det samme, de er lært. Vores koncepter er forankret i solid teori og videnskabelige analyse af adfærd, der skaber resultater – både når det drejer sig om de praktiske processer og kommunikation – og om personale- og forandringsledelse.

Filosofien hos Peopleteam er, at når den ønskede adfærd er konkret og observerbar hos den enkelte medarbejder, giver det den største værdi til kunderne og internt i organisationen.

Besøg os her

 

Dialog+
Dialog+ har massiv erfaring med analyse af borger- og kundekontakt i telefon, e-mail og i personlige henvendelser. Vi har gennemført analyser, kurser og individuel praktisk kommunikationstræning i en lang række virksomheder, kommuner og offentlige institutioner i Danmark.

Vi har lyttet til tusindvis af borger- og kundedialoger, og har stor erfaring i at spotte de positive og mindre positive elementer i dialogen. Med afsæt i denne viden, gennemfører Dialog+ målrettede og virksomhedstilpassede kursus- og træningsforløb.

Dialog+ anerkender den praktiske dimension i læring, og arbejder derfor målrettet på at skabe både teoretisk og praktisk kompetence for alle kursusdeltagere. Vi arbejder ud fra indsigt i Best Practice og tendenser for branchen, og en værdimæssig overbevisning om DNA’en for den gode serviceoplevelse.

Dialog+’s målsætning i udførelse af alle opgaver er: ’Forståelige, effektfulde og praktisk anvendelige løsninger’.

Besøg os her

 

Undervisere på Borgerserviceskolen

Johnny Jensen

+45 9398 9883

Brian Vang

+45 6130 7817