Det siger vores kunder

 

Hvad mener vores kunder om Borgerserviceskolens kurser, kompetenceudvikling og rådgivning?

Det kan du læse mere om her.

Aabenraa Kommune har sammen med Borgerserviceskolen.dk gennemført et intensivt kommunikationsforløb med fokus på især det fysiske møde og den telefoniske kontakt med borgeren.

Forløbet strakte sig over ca. 4 måneder, og undervejs blev vi præsenteret for en stor mængde nyttige værktøjer og metoder af Brian Vang og Johnny Jensen. Undervisningen var engagerende og lærerig – og fyldt med praktiske øvelser til at omsætte teori til virkelighed. Som en del af forløbet har vi:

  • Gennemført 2 x 3 dages kommunikationsuddannelse sammen med Brian og Johnny – funderet i solid teori og undersøgelser
  • Foretaget selvevaluering af vores egne kommunikative færdigheder
  • Gennemført praktisk on-the-job træning faciliteret af Brian og Johnny
  • Øvet feedback-kultur under træningen
  • Gennemført Train-the-Trainer forløb for udvalgte trænere, så vi kan videreføre teknikkerne internt i fremtiden

Alt sammen har haft til formål at forankre teknikkerne i dagligdagen og træne vores kommunikative kompetencer på lige fod med vores faglige kompetencer.

 

Det har derfor været en glæde at se, at vores borgerservicefokus i høj grad er blevet styrket under forløbet.

Samarbejdet med Borgerserviceskolen.dk har været virkelig godt, og vi anbefaler dem til alle offentlige virksomheder, der har fokus på den gode serviceoplevelse. Borgerserviceskolen.dk ved virkelig, hvad de laver, og de formår at gøre det på en måde, der føles naturlig og relevant for vores arbejde her i kommunen.

 

Mette Engesgaard,
Kontorleder,
Borgerservice / Jobcenter og Borgerservice, Aabenraa Kommune

 

Borgerservice i Sønderborg Kommune har gennemført et kompetenceudviklingsforløb faciliteret af Borgerserviceskolen.dk.


3 dages undervisning med veksling mellem teori, øvelser og inddragelse af praksis, samt 1 times observation og tilbagemelding til den enkelte medarbejder har gjort,

at vi har fået genopfrisket det vi vidste, fået ny viden og metoder til at yde endnu bedre service og fået redskaber til at arbejde i læringsgrupper fremadrettet.

 

Brian Vang og Johnny Jensen har begge leveret undervisning i øjenhøjde og formidlet evidensbaseret materiale på en vedkommende måde.

Vi ser kompetenceudviklingen som et 360 graders servicetjek af vores Borgerservice – tak for det.

 

Lene Sloth, teamleder Borgerservice
Henrik Hjortkjær, afdelingsleder Job og Borgerservice

 

Fredericia Kommune har på tværs af afdelinger i Beskæftigelse & Borgerservice, der har meget borgerkontakt brugt Borgerserviceskolen med stort udbytte.

 

Brian Vang kan på en meget konkret og vedkommende måde skabe udvikling af kommunikationskompetencer hos medarbejdere. 

 

Vi har fået ”skræddersyet” et kursus- og træningsforløb, der - med afsæt i velfunderet teori og evidens - giver medarbejderne en fælles værktøjskasse og en handlingsorienteret forståelse for at møde alle borgere venligt, professionelt og i øjenhøjde. 

 

Stoffet formidles inspirerende og veldoseret i materialer, dialog og øvelser.

 

Jesper Suhr Thomsen - Afdelingsleder for Borgerservicecenteret

Stephan Klavsen - Afdelingsleder for Ydelser

Anne Schrøder - Afdelingsleder for Job og Fremskudt Indsats

 

Med et 3 dages skræddersyet forløb ved Borgerserviceskolen og Brian Vang har Borgerservice og Ydelse i Struer Kommune nu fået sat endnu mere spot på den gode kommunikation. 

 

Borgerservice og Ydelse blev af Brian Vang trygt guidet igennem både profiltyper, kommunikation og konfliktløsningsmetoder. Medarbejderne blev udfordret på samarbejdsevne, kommunikation, hjerne og hjerte dialog og meget mere.

 

Medarbejderne har gennem forløbet fået fokus på både egen og kollegaers kommunikation og herigennem fået skabt en lærings- og udviklingskultur i relation til mødet med forskellige borgere. 

 

Dagene vekslede mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser og forløbet har hjulpet Borgerservice og Ydelse til et fælles sprog og en fælles tilgang til hvad god ”Borgerservice” er – uagtet om man arbejder med MitID eller behandler forsørgerydelser. 

Dagene har bidraget til en fælles kultur og forståelse i afdelingen og nu arbejdes der lokalt videre med udarbejdelse af en fælles faglig ”servicehåndbog” med baggrund i de metoder vi fik med fra undervisningen. 

 

Alt i alt en fantastisk positiv oplevelse som vi kan implementere og kan anvende i vores praksis.

 

Chalotte Nedergaard Nielsen, Afdelingsleder, Borgerservice og Ydelse, Struer Kommune