Det fysiske møde med borgeren 

Kropssproget og borgerkontakt i fysiske møder

Kursusindhold

Din personlige fremtoning har stor betydning for, hvordan borgeren opfatter dig. Med indsigt i dit eget kropssprog og borgerens kropssprog, kan du med simple kropssprogsteknikker skabe endnu bedre fysiske møder med borgeren.

Du kan efter kursusforløbet forvente, at du bliver dygtigere til:

  • At aflæse borgerens kropssprog
  • At anvendelse eget kropssprog til at styrke serviceoplevelsen for borgeren
  • At forstærke dine vokale budskaber med kropssproget
  • At være endnu mere imødekommende og tillidsskabende
  • At blive bevidst om egne uhensigtsmæssige kropssprogsvaner
  • At udvise selvtillid, troværdighed og overskud

Kurset er en kombination af teori og praktiske øvelser. Du får på kurset mulighed for at træne dit eget kropssprog. Hvis I ønsker det, kan vi anvende videooptagelse i forbindelse med de praktiske øvelser, så du kan observere egen adfærd.

 

Borgerserviceskolens kurser

Undervisere på Borgerserviceskolen

Johnny Jensen

+45 9398 9883

Brian Vang

+45 6130 7817

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Borgerserviceskolen.

Jens Severinsen besvarer dine generelle spørgsmål om kurser, priser og kursusdatoer på telefon +45  4275 4414.

Hvis du har spørgsmål til kursernes indhold, er du også velkommen til at kontakte Borgerserviceskolens undervisere Johnny Jensen (+45 9398 9883) eller Brian Vang (+45 6130 7817).

hCaptcha